เราให้บริการเครื่องมือจัดทำคำร้องออนไลน์ ให้คุณสร้างและลงนามในคำร้องได้ฟรี

เริ่มต้นการเคลื่อนไหวทางสังคมด้วยการสร้างคำร้อง

  • สร้างคำร้อง
  • รวบรวมรายชื่อ
  • สร้างชุมชนเชิงรอบที่มีความเคลื่อนไหวรอบๆคำร้องของคุณ
  • ยื่นคำร้องไปยังผู้มีอำนาจตัดสินใจ
ตลอดเวลา | 24 ชั่วโมง | 7 วัน | 30 วัน | เดือนที่แล้ว | 12 เดือน | ปีนี้ (2024) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

EMT. No uséis este gesto a los pasajeros asiáticos.

33 ถูกสร้าง: 2019-12-18 สถิติ

พวกเราอยากให้รักษาบริเวณ"น้ำพุ"ของพวกเราไว้ ในแบบแผนการก่อสร้างใหม่

19 ถูกสร้าง: 2013-01-27 สถิติ