เราให้บริการเครื่องมือจัดทำคำร้องออนไลน์ ให้คุณสร้างและลงนามในคำร้องได้ฟรี

Start a social movement by creating a petition

  • สร้างคำร้อง
  • รวบรวมรายชื่อ
  • Create an active community around your petition
  • ยื่นคำร้องไปยังผู้มีอำนาจตัดสินใจ
ตลอดเวลา | 24 ชั่วโมง | 7 วัน | 30 วัน | เดือนที่แล้ว | 12 months | ปีนี้ (2023) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

EMT. No uséis este gesto a los pasajeros asiáticos.

Todos los conductores de autobús de la EMT usan un gesto moviéndose el dedo índice para negación. Dicho gesto es común en España. Pero, soy asiático, en Asia, este gesto es provocativo y descortés. En Asia, usamos el gesto moviéndonos toda la palma para negación. Por eso, yo digo seriamente que los conductores, no usen el gesto moviéndose el dedo índice a los pasajeros asiáticos. Los asiáticos os respetamos a vosotros, e igualmente, respetadnos.

32 ถูกสร้าง: 2019-12-18 สถิติ

พวกเราอยากให้รักษาบริเวณ"น้ำพุ"ของพวกเราไว้ ในแบบแผนการก่อสร้างใหม่

พวกเราศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบัน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อยากให้การก่อสร้างปรับปรุงบริเวณน้ำพุและจิ๊งหน่อง ท่าพระจันทร์ ยังคงรักษาบริเวณน้ำพุของพวกเราไว้ ในแบบแผนการก่อสร้างใหม่

19 ถูกสร้าง: 2013-01-27 สถิติ