Most popular petitions in 2013 - ประเทศไทย

ตลอดเวลา | 24 ชั่วโมง | 7 วัน | 30 วัน | เดือนที่แล้ว | 12 months | ปีนี้ (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

พวกเราอยากให้รักษาบริเวณ"น้ำพุ"ของพวกเราไว้ ในแบบแผนการก่อสร้างใหม่

พวกเราศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบัน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อยากให้การก่อสร้างปรับปรุงบริเวณน้ำพุและจิ๊งหน่อง ท่าพระจันทร์ ยังคงรักษาบริเวณน้ำพุของพวกเราไว้ ในแบบแผนการก่อสร้างใหม่

ถูกสร้าง: 2013-01-27 สถิติ