พวกเราอยากให้รักษาบริเวณ"น้ำพุ"ของพวกเราไว้ ในแบบแผนการก่อสร้างใหม่

พวกเราศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบัน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อยากให้การก่อสร้างปรับปรุงบริเวณน้ำพุและจิ๊งหน่อง ท่าพระจันทร์

ยังคงรักษาบริเวณน้ำพุของพวกเราไว้ ในแบบแผนการก่อสร้างใหม่


ศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบัน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    ติดต่อผู้ริเริ่มการเรียกร้องนี้

ร่วมลงนามในคำร้องนี้

By signing, I authorize ศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบัน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ to hand over my signature to those who have power on this issue.


หรือ

คุณจะได้รับอีเมลที่มีลิงก์สำหรับยืนยันการลงชื่อของคุณ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะได้รับอีเมลจากเรา โปรดเพิ่ม info@petitions.net ลงในสมุดที่อยู่หรือรายการผู้ส่งที่ปลอดภัยของคุณ

Please note that you cannot confirm your signature by replying to this message.
การลงโฆษณาโดยเสียค่าบริการ

เราจะโฆษณาคำร้องนี้ให้กับผู้คนจำนวน 3000 คน

Learn more...

Facebook