คำร้องยอดนิยมที่สุดในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา

ตลอดเวลา | 24 ชั่วโมง | 7 วัน | 30 วัน | เดือนที่แล้ว | 12 เดือน | ปีนี้ (2024) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

EMT. No uséis este gesto a los pasajeros asiáticos.

ถูกสร้าง: 2019-12-18 สถิติ