ฉันจะยกเลิกการเข้าชื่อยื่นคำร้องของฉันได้อย่างไร

  1. เข้าสู่ระบบ
  2. ไปยังหน้าการเข้าชื่อยื่นคำร้อง
  3. คลิกที่ลิงค์ จัดการคำร้อง
  4. คลิกที่ลิงค์   ลบ
  5. กรอกแบบฟอร์ม
  6. ส่งแบบฟอร์ม
Other questions